Urusei Yatsura (2022) 2nd Season

Urusei Yatsura (2022) 2nd Season

PG-13 - Teens 13 or older 23 Episodes Winter 2024

Second season of Urusei Yatsura (2022).

Producer: Aniplex, Dentsu, Shogakukan-Shueisha Productions, Fuji TV, Shogakukan, Fuji Creative
Studio: David Production
Episode List
2024-03-07
2024-03-07
2024-02-22
2024-02-15
2024-02-08
2024-02-02
2024-01-25
2024-01-18
2024-01-11