Boku no Hero Academia the Movie 2: Heroes:Rising - Epilogue Plus - Yume wo Genjitsu ni

Boku no Hero Academia the Movie 2: Heroes:Rising - Epilogue Plus - Yume wo Genjitsu ni

PG-13 - Teens 13 or older 1 Episodes

A picture drama epilogue to the film Boku no Hero Academia the Movie 2: Heroes:Rising, bundled with the BD/DVD release.

Producer:
Studio: Bones
Genre: Comedy
Episode List
2021-06-10